Onderzoek – tellen en vertellen

Tellen en vertellen
7Zebra’s wil graag weten hoe het zit, zodat daarop kan worden voortgebouwd. We vragen door, zowel bij de processen waar we bij betrokken zijn als in specifieke (rekenkamer)onderzoeken en evaluaties.

Overzicht – inzicht – doorzicht
We brengen overzicht door de feiten op een rij te zetten, te visualiseren hoe processen lopen en/of in kaart te brengen wat er al is. Aan beleidsdoelstellingen, aanpakken, voorzieningen etcetera. Inzicht ontstaat door hier met betrokkenen duiding aan te geven. En te beschouwen wat goed gaat of voor verbetering vatbaar is. Om vervolgens met alle partijen te bespreken wat er in de toekomst precies vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten dient te worden.

Onderzoek als stap in een verbeterproces In lijn met onze streepjescode zien wij onderzoek als een stap in een proces om maatschappelijk resultaat te boeken. Of dat nu een rekenkameronderzoek betreft of het meten van impact van een organisatie. Het gaat er uiteindelijk om wat de samenleving ervan merkt. Dit betekent dat we:
  • goed doordenken wie er aan zet is als het onderzoek klaar is, zodat de resultaten bruikbaar en toepasbaar zijn;
  • (groepen uit) de samenleving zoveel mogelijk een actieve stem geven in het onderzoek;
  • nagaan of er reporters te vinden zijn die vanuit de organisatie ook mee op pad gaan om gesprekken te voeren.
    Om dit gestructureerd te doen werken we veel met praatplaten en hebben we bijvoorbeeld de Cirkel van Welbevinden ontwikkeld, om zicht te krijgen op het welbevinden op alle leefdomeinen van bijvoorbeeld ouderen en hun helpers.

Passende analysemethoden
Onze analyses zijn scherp en herleidbaar. Elke vraag of opgave voorzien we van een passende methode. Veel van wat er echt toe doet, is niet te tellen of af te vinken. Dan is er wat anders nodig om inzicht te krijgen in de impact die is gerealiseerd. In de loop der tijd hebben we verschillende methoden en werkwijzen ontwikkeld die daarop inspelen. Zo werken we veel met routekaarten om inzichtelijk te maken hoe groepen inwoners of ondernemers hun routes lopen. Voor rekenkameronderzoek werken we – afhankelijk van de onderzoeksvraag – met normenkaders waarlangs de bevindingen tot stand komen.

Site by Alsjeblaft!