Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Procesbegeleiding – routes naar resultaat

Weten waar je naartoe werkt geeft energie en kan tegelijkertijd verlammend werken. Want er is zoveel te doen door zoveel partijen die allemaal plannen uitvoeren. Hoe vind je met elkaar de goede weg om samen maatschappelijke doelen te bereiken? 7Zebra’s brengt partijen bij elkaar om het samenspel te doordenken tussen samenleving, overheid en partners. En invulling te geven aan begrippen als multidisciplinaire samenwerking, ketensamenwerking en regie. We brengen het speelveld in kaart en laten partners zich verplaatsen in elkaars positie en belangen. We tekenen letterlijk de route uit naar resultaat en maken ieders bijdrage expliciet.

Routes naar resultaat
Een proces verbeelden als route, reis, of expeditie geeft houvast en motiveert om mee te doen. We geven routes naar resultaat vorm door te beginnen met het einde voor ogen, de weg daar naartoe te schetsen en mijlpalen te benoemen. Met deze routebeschrijvingen biedt 7Zebra’s betrokkenen overzicht en houvast. Steeds ligt een actuele versie op tafel om iedereen op koers te houden. Vaak lichten we de routes uit van inwoners, medewerkers, samenwerkingspartners en/of bestuurders. Met de mijlpalen in het proces die er voor hen toe doen.

Regels en de rek
Om te komen van A naar B moet ruimte gevonden worden in het systeem om te doen wat nodig is, in plaats van wat mag. Daarom moedigen we mensen en organisaties aan om ideeën en initiatieven mogelijk te maken door de rek in de regels te vinden. We schreven er een boek over met voorbeelden uit de praktijk: De regels en de rek.

De voorbeelden tonen aan dat tussen de regels vrijwel altijd meer ruimte is dan je dacht. Onze specialiteit is dat we met onze opdrachtgevers verkennen wat zij nodig hebben om voorbij hun eigen obstakels het verschil te maken. Door dilemma’s onomwonden te benoemen, wordt duidelijk waar belangen botsen en doorbraken nodig zijn om samen verder te komen.

Site by Alsjeblaft!