Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Sociaal domein – ontmoeten en meedoen

Meer dan ooit doet de overheid een beroep op de eigen kracht van mensen en op die van hun naasten en informele netwerken. Het beleid gaat nadrukkelijk uit van eigen mogelijkheden van mensen: wat kunnen ze (nog) wèl? In die beweging heeft 7Zebra’s oog voor diegenen voor wie ontmoeten en meedoen minder vanzelfsprekend is. Zoals kwetsbare ouderen, zwerfjongeren, gezinnen in armoede, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mantelzorgers. Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Voelen zij zich begrepen? Wat zijn hun dromen?

Ontmoeten en meedoen
7Zebra’s bedacht de sociale wandelkaart om het gesprek te voeren over de routes die bepaalde groepen mensen bewandelen door de samenleving en hoe zij die ervaren: kunnen zij hun weg vinden en slagen zij erin contacten aan te gaan en mee te doen? Levensverhalen staan centraal van direct betrokkenen en ervaringskundigen. We zijn gespitst op de waarden waar mensen zich door laten leiden. Want hun eigen visie op hun leven en de toekomst kan afwijken van hoe overheden en instanties hen typeren. Zo komen we op het spoor wat bepaalde groepen nodig hebben en op welke manier de overheid hen kan bijstaan. Om vervolgens de schijnwerpers te zetten op samenwerking. Intern en in de hele keten. Informeel en formeel. Lokaal en regionaal. En ieders bijdrage expliciet te maken.

Site by Alsjeblaft!