Veiligheid – alerte samenleving

Veiligheid is een primaire voorwaarde voor welzijn en economische ontwikkeling. Werken aan krachtige wijken, dorpen, steden gaat over het leggen van verbindingen tussen veiligheid, de fysieke leefomgeving en de sociaaleconomische agenda. In die brede maatschappelijke context creëert 7Zebra’s zebrapaden tussen leefwereld en systeemwerelden.

Alerte samenleving
De roep om als samenleving alert te zijn vanuit preventie en veiligheid klinkt door in veel opdrachten. Soms gaat het om brede thema’s, zoals ouder worden, ontmoeten en de buitenruimte. Soms om specifieke vraagstukken rond bijvoorbeeld beschermd wonen, dementie, mantelzorg, huiselijk geweld en de strafrechtketen. Steeds faciliteren we het gesprek over oog hebben voor elkaar, signalen (h)erkennen en weten waar je ermee terecht kunt. Zodat de kring van veiligheid in buurten wordt vergroot.

Site by Alsjeblaft!