Visieontwikkeling – begin met het einde voor ogen

Begin met het einde voor ogen
7Zebra’s maakt maatschappelijke urgentie zichtbaar door expliciet te benoemen wat er gaande is. En nodigt partners uit om zich onomwonden uit te spreken over waar ze zich met elkaar hard voor willen maken.

Zo ontwerpen en begeleiden we visietrajecten waarin partijen elkaar vinden en samen de schouders zetten onder een aanpak waar de samenleving echt iets van merkt. Sleutel tot succes is dat we de route naar het eindresultaat inzichtelijk en behapbaar maken. En uitgaan van de impact die iedere speler daarin kan en wil hebben.

Op berenjacht
Vaak zijn er talrijke beren op de weg die eerst weggewerkt moeten worden. Doorbraaksessies die specifiek op die obstakels zijn gericht, creëren ruimte om samen verder te komen. We omarmen daarbij kunstinterventies als manieren om patronen te doorbreken. Daardoor ontstaat ruimte voor verwondering en verandering.

Site by Alsjeblaft!