Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties. Van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen. Hieronder vind je een overzicht van bijzondere methodes, spelvormen, cursussen en instrumenten die 7Zebra’s heeft ontwikkeld.

Gespreksmateriaal

7Zebra’s ontwikkelt materiaal om bespreekbaar te maken wat vaak onder de oppervlakte blijft. Het biedt waardevolle gespreksstof voor onszelf en voor opdrachtgevers, vooral bij de start van een traject.

Lees meer ››››

De regels en de rek

Met dit initiatief laat 7Zebra’s zien hoe mensen ideeën en initiatieven mogelijk maken door de rek in regels te vinden. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Lees meer ››››

DemoCreatie eigentijdse vormen van samenspel

De samenwerking tussen overheid, markt en bewoners is in beweging. Gemeenten zijn in gesprek met burgers en ondernemers over de verdeling van taken. De ruimte voor initiatiefrijke inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen wordt steeds groter. Marktpartijen en maatschappelijke instellingen willen meer maatwerk bieden. 7Zebra’s maakt werk van eigentijdse manieren van keuzes maken.

Lees meer ››››

Kunst kan een ander licht laten schijnen

Benut kunst om stil te staan bij wat je te doen staat in je werk. Bezoek een museum of galerie en beantwoord vragen aan de hand van een kaartenset.

Lees meer ››››

Evaluatieinstrumenten

7Zebra’s zoekt alternatieve manieren om uiteenlopende opgaven te monitoren. Vaak geïnspireerd door gebeurtenissen in ons eigen leven. We gaan op zoek naar de cruciale knoppen en schakels om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen.

Lees meer ››››

Themabijeenkomsten

7Zebra’s geeft zichzelf van tijd tot tijd een opdracht. We brengen dan mensen uit ons netwerk bij elkaar rond een thema dat ons raakt. Dat leidt steevast tot nieuwe inzichten. En tot bijzondere ontmoetingen tussen relaties die ons dierbaar zijn.

Lees meer ››››

Site by Alsjeblaft!