DemoCreatie brengt dieper inzicht in elkaars belangen

DemoCreatie eigentijdse vormen van samenspel

De samenwerking tussen overheid, markt en bewoners is in beweging. Gemeenten zijn in gesprek met burgers en ondernemers over de verdeling van taken. De ruimte voor initiatiefrijke inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen wordt steeds groter. Marktpartijen en maatschappelijke instellingen willen meer maatwerk bieden. We verkennen eigentijdse manieren van keuzes maken die aansluiten aan hierbij.

Waarden en randvoorwaarden wegen om elkaars belangen beter te begrijpen
Het DemoCreatiespel helpt bewoners, ondernemers, raadsleden en ambtenaren om in concrete situaties te oefenen met belangenafweging en collectieve besluitvorming. In verschillende rondels ga je in gesprek over de waarden die aan de basis liggen van een initiatief en de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een initiatief te realiseren is. Hoe kun je die perspectieven combineren tot een levensvatbaar voorstel? Spelenderwijs krijg je inzicht in elkaars rollen en functies en lukt het om tot meer gedragen besluiten te komen.

Waarde van het DemoCreatiespel
Speel het DemoCreatiespel:

  • Als training democratische vernieuwing tijdens het inwerktraject voor nieuwe raadsleden
  • Als oefening voor ambtenaren om de omslag naar eigentijds democratisch samenspel mogelijk te maken
  • Als werkatelier voor initiatiefnemers om hun ideeën en voorstellen aan te scherpen
  • Gezamenlijk als onderdeel van een uitgebreider traject, waarin je op zoek bent naar nieuwe vormen van besluiten of ander samenspel
  • Als spraakmakende workshop van een dagdeel met alle betrokkenen, met vooraf een gedegen intake en achteraf een verslag en advies

Marte Kappert vertelt je graag meer over het DemoCreatiespel.

Site by Alsjeblaft!